VETERINARY INFO

VET LOGO

Vlasnik mora osigurati da pas ispunjava slijedeće uvjete: (a) da je mikročipiran, (b) cijepljen protiv bjesnoće, (c) da ga prati važeća putovnica ili certifikat gdje je sve to evidentirano i ovjereno od strane veterinara. U putovnici ili certifikatu su evidentirani i ovjereni identifikacijski podaci (jedinstveni broj i položaj mikročipa te datum mikročipiranja) i podaci o cijepljenju (proizvođač, naziv i serijski broj cjepiva, datum cijepljenja te datum do kada cjepivo vrijedi). Cijepljenje se smatra važećim te će se dozvoliti ulazak u Republiku Hrvatsku ukoliko je od dana cijepljenja psa u državi članici EU ili trećoj zemlji protekao najmanje 21 dan. Ukoliko se radi o ponovnom cijepljenju (revakcinaciji) koje je obavljeno prije isteka roka valjanosti prethodnog cijepljenja (pas je redovito i uredno revakciniran) taj rok od 21 dan se ne primjenjuje. Razdoblje valjanosti cijepljenja (koje ovisno o cjepivu može biti i do tri godine) za cjepivo protiv bjesnoće u državi članici EU ili trećoj zemlji gdje se cjepivo primjenjuje, propisuje proizvođač cjepiva, ali samo uz uvjet da je to upisano i ovjereno od strane veterinara u putovnici za psa. U protivnom se smatra da je rok valjanost cijepljenja godinu dana.

 

Na našem području su prisutni krpelji, komarci i papatači koji mogu uzrokovati babeziozu, lajmsku bolest, i lišmaniozu, stoga vas upozoravamo da vaše pse, po savjetu vašeg veterinara, zaštitite nekim od prikladnih sredstava (npr. Foresto ogrlice, Advantix ampule, itd.).

The owner must ensure that the dog meets the following requirements: (a) that it is microchipped, (b) vaccinated against rabies, (c) is accompanied by a valid passport or certificate where all this is recorded and verified by a veterinarian. The passport or certificate must contain verified identification data (unique number and location of the microchip and the date of microchipping) and vaccination data (manufacturer, name and serial number of the vaccine, date of vaccination and expiry date of vaccination). Vaccination is valid and the dog is allowed to enter the Republic of Croatia if it was vaccinated in an EU Member State or a third country at least 21 days before the entry into Croatia. If the vaccination is performed before the expiry date of the previous vaccination (and the dog was regularly and neatly re-vaccinated) this 21-day deadline is not applied. The valid vaccination period (which may be up to three years, depending on the vaccine brand) for rabies vaccine in a EU Member State or a third country where the vaccine is applied is prescribed by the vaccine manufacturer, on condition that the vaccine has been registered and certified by the veterinarian in the dog’s passport. Otherwise, it is considered that the validity of vaccination is the period of one year.

 

Please note that there are tick- and mosquito-borne diseases in this area (such as babesiosis, Lyme disease, leishmaniosis), so we suggest that you protect your dogs, following the advice of your veterinarian (Foresto, Advantix, etc.).